Produkty

Newsletter

Aby otrzymywać informacje o promocjach i nowościach zostaw nam swój adres e-mail

Akceptuje Politykę prywatności
eprinty.pl na Facebooku

Regulamin1. Definicje

Drukarnia internetowa ePrinty - serwis internetowy, za pośrednictwem którego klient ma możliwość dokonania zakupu usługi druku

Użytkownik -  klient drukarni internetowej ePrinty - osoba fizyczna lub prawna, która prawidłowo dopełniła rejestracji

Formularz rejestracyjny - strona, w której użytkownik podaje wymagane dane niezbędne do dokonania rejestracji w serwisie

Formularz zamówienia - strona za pośrednictwem której użytkownik zleca wydruk określonego produktu w określonym nakładzie

2. Postanowienia ogólne

2.1. Właścicielem serwisu ePrinty jest:

Printy Poland Poligrafia

Edwin Barbara Koralewscy Barbara Koralewska

ul. Wyszyńskiego paw. 5

44-300 Wodzisław Śl.

2.2. Działalność zarejestrowana jest w Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Wodzisławiu Śl. pod numerem 4068/91.

2.3. Niniejszy dokument określa zasady korzystania z serwisu ePrinty, a jego postanowienia dotyczą wszystkich klientów korzystających z serwisu.

2.4. Drukarnia Internetowa ePrinty działająca pod adresem www.eprinty.pl prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży materiałów drukowanych, wyszczególnionych na łamach strony internetowej.

2.5. Drukarnia internetowa ePrinty prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczpospolitej Polski.

2.6. Kontakt telefoniczny (tel. 32 455 41 42 wew. 25; 32 455 41 88 wew. 25), jak również przy pomocy poczty elektronicznej (bok@eprinty.pl) oraz komunikatora internetowego Skype (bok_eprinty; eprinty1) ze sklepem jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

3. Zasady korzystania z serwisu

3.1. Korzystanie z serwisu ePrinty jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

3.2. Zamówienia w ePrinty można składać po prawidłowo przeprowadzonej procedurze rejestracji do serwisu. Proces rejestracji polaga na wypełnieniu wszystkich wskazanych pól w formularzu rejestracyjnym.

3.3. Kupujący składa zamówienie na druk za pośrednictwem strony www.eprinty.pl, poprzez klikniecie ikony "kupuję" (symbol koszyka) zamieszczonej przy produkcie.

3.4. Proces rejestracji generuje użytkownikowi unikalne konto z indywidualnymi danymi weryfikacyjnymi, tj. login oraz hasło.

3.5. Użytkownik w procesie rejestracji deklaruje wiarygodność umieszczonych danych osobowych, rejestrowych oraz adresowych w formularzu rejestracyjnym.

3.6. W przypadku niedotrzymywania przez użytkownika postanowień regulaminu, administrator może zawiesić lub usunąć konto bez uprzedzenia.

3.7. Drukarnia internetowa ePrinty ma prawo do przechowywania danych wprowadzonych do formularza przy procesie rejestracji konta użytkownika, którego konto zostało usunięte.

3.8. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne oraz techniczne przesyłanych plików z przeznaczeniem do druku.

3.9. W procesie rejestracji użytkownik deklaruje formę płatności:

- po wykonaniu usługi - płatność następuje w momencie odbioru przesyłki; płatność u kuriera. Dotyczy zleceń, których wartość nie przekracza 1500 zł netto;

- przed wykonaniem usługi - płatność  przelewem na podstawie faktury pro forma.

3.10. Zamówienia mogą składać klienci posiadający aktywne konto w systemie ePrinty.

3.11. Wysłanie poprawnie wypełnionego formularza zamówienia jest jednoznaczne ze złożeniem zamówienia na usługę.

3.12. Czas realizacji usługi jest liczony:

- od daty akceptacji projektu - w przypadku gdy użytkownik deklaruje zapłatę przy odbiorze (dotyczy zleceń, których wartość netto nie przekracza kwoty 1500 zł);

- od daty akceptacji projektu oraz od daty zaksięgowania wpłaty na konto ePrinty - w przypadku gdy użytkownik deklaruje zapłatę przed wykonaniem usługi.

3.13. Plik z projektem powinien być przygotowywany zgodnie ze specyfikacja techniczną.

3.14. Podane w formularzu terminy realizacji liczone są w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel oraz świąt lub innych dni wolnych od pracy.

3.15. Liczba dni dla zamówień złożonych do godziny 14:00 jest liczona od następnego dnia roboczego.

          Zamówienia, które spłyną po godzinie 14:00 są traktowane jak zamówienia które wpłynęłyby następnego dnia roboczego.

3.16. Zlecenia druku będą realizowane zgodnie z terminami przypisanymi do poszczególnych produktów.

4. Cennik

4.1. Aktualne ceny zawarte są w cenniku opublikowanym na stronie internetowej www.eprinty.pl oraz dostępne w siedzibie drukarni.

4.2. Ceny towarów prezentowanych na stronie internetowej Drukarni Internetowej ePrinty podane są w złotych polskich. Ceny publikowane na łamach serwisu eprinty są cenami netto. Do podanych cen należy doliczyć wartość podatku VAT (23%).

4.3. Podane ceny zawierają koszt wykonania usługi, nie obejmują kosztów wykonania projektu.

4.4. Istnieje możliwość wykonania projektu przez ePrinty na prośbę zlecającego. Koszt wykonania projektu ustalany jest z klientem indywidualnie.

4.5. Podane ceny zawierają koszt dostawy.

5. Dostawy

5.1. Drukarnia ePrinty oferuje dostawę firmą kurierską, z którą posiada podpisaną umowę.

5.2. Użytkownik ma możliwość odbioru zamówionego towaru osobiście w siedzibie drukarni.

5.3. W trosce o zapewnienie najwyższej jakości, ePrinty wysyła towar odpowiednio zapakowany i zabezpieczony przed ewentualnym uszkodzeniem w transporcie.

6. Płatności

Serwis ePrinty udostępnia następujące formy płatności:

- przelewem przed wykonaniem Usługi - na rachunek 

Nr rachunku: 60 1090 1766 0000 0001 1949 6872

Nazwa Banku: B.Z. W.B.K. o/Wodzisław Śl.
 
 - płatność za pobraniem (płatne kurierowi przy odbiorze przesyłki)  - do wartości 1500zł netto. Ta forma płatności jest dostępna tylko dla użytkowników, którzy prześlą kopie dokumentów rejestracyjnych firmy takich jak: KRS lub wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP, REGON. Dodatkowo wymagany jest dokument stwierdzający, że zamawiająca osoba jest uprawniona do zlecenia i odbioru faktury VAT w danej firmie.

7. Reklamacje

7.1. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest przesłanie jej w postaci pisemnego protokołu na adres mailowy: bok@eprinty.pl 

7.2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładny opis stwierdzonej niezgodności oraz zakres żądania reklamacyjnego.

 
7.3. Ostateczny termin zgłoszenia reklamacji upływa w 14 dniu roboczym od momentu otrzymania przesyłki przez Klienta.
 
7.4. Drukarnia zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 3 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia. Wyjątek stanowią reklamacje zgłoszone w dni wolne od pracy. W takim przypadku będą one rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 3 dni robocze licząc od kolejnego dnia roboczego następującego po dniu wolnym. Powyższe terminy są nieprzekraczalne dla udzielenia odpowiedzi będącej podstawą do dalszego postępowania reklamacyjnego. W celu zakończenia postępowania reklamacyjnego możliwa jest sytuacja, w której Klient zostanie poproszony o odesłanie części bądź całości nakładu zrealizowanego zamówienia. W przypadku gdy zgłoszenie reklamacyjne będzie wymagało dostarczenia dodatkowej dokumentacji lub wyjaśnień ze strony Klienta, Drukarnia jest zobowiązana skierować korespondencję e-mailową wskazując elementy wymagające uzupełnienia, a Klient jest zobowiązany przesłać je w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania e-maila. Po tym czasie postępowanie reklamacyjne zostaje zakończone a reklamacja uznana za oddaloną.
 
7.5. Reklamacje przyjmowane są w dni robocze do godziny 16.00. Te, które wpłyną w danym dniu po tej godzinie, będą uznawane za złożone w kolejnym dniu roboczym.
 
7.6. Ze względu na różnice technologiczne, wynikające ze sposobu wyświetlania kolorów przez większość monitorów a technologią druku (w której wykorzystywana jest przestrzeń barwna CMYK) porównywanie kolorystyki wydruku z kolorystyką prezentowaną na monitorze jest niepoprawne technologicznie. Brak zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym nie może być więc powodem do zgłoszenia reklamacji.
 
7.7. Drukarnia dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu wiernie odwzorować kolory zawarte w projektach dostarczonych przez Klienta. Ze względu na to, iż w procesie druku wykorzystywanych jest wiele maszyn drukujących, pomiędzy którymi istnieją różnice w odwzorowaniu niektórych kolorów, to przy druku tego samego projektu na różnych maszynach mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne. Taka sytuacja może zaistnieć przy wznawianiu projektu do druku. Różnice te nie mogą być podstawą do reklamacji Produktów dostarczonych przez Drukarnię.
 
7.8. Za nieprawidłowo wykonany złam uznaje się taki, który powoduje zagniecenia papieru, jego zmarszczenia itp., uniemożliwiające poprawne odczytanie treści lub ilustracji. Przy gramaturach powyżej 150 g, dostrzega się zjawisko pękania papieru w miejscu łamania, szczególnie widoczne w miejscach silnie pokrytych farbą drukarską. W celu ograniczenia tego niepożądanego zjawiska, Drukarnia stosuje bigowanie przed procesem falcowania. W zależności od surowca i grafiki, bigowanie nie zapewnia jednak pełnego zabezpieczenia przed efektem pękania. Spowodowane to jest graniczną wytrzymałością surowca i wada taka nie jest traktowana jako błąd Drukarni.
 
7.9. Za nieprawidłowa warstwę lakierową lakieru offsetowego, dyspersyjnego lub UV uznaje się warstwę, która posiada na powierzchni przeznaczonej do lakierowania miejsca niepolakierowane, łuszczące się, itp.
 
7.10. Z uwagi na specyfikację maszyn produkcyjnych oraz procesu druku dopuszczalne są następujące odchylenia:
a) przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki: tolerancja do 2 mm,
b) przy falcowaniu i bigowaniu (odchylenie złamu od nominalnej linii jego usytuowania) – tolerancja do 1 mm,
c) przy perforacji (odchylenie wykonanej perforacji od nominalnego miejsca jej usytuowania) – do 1 mm,
d) przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych: tolerancja do 0,2 mm,
e) różnic ilościowych zamówionego i dostarczonego Klientowi produktu - nie przekraczające + / - 5% ilości zamówionej.
f) przy lakierowaniu UV wybiórczym - pasowanie rysunku i warstwy lakieru: tolerancja do 1 mm
 
7.11 Za poprawnie wykonane zlecenie uznaje się takie, w którym odstępstwo od standardów i norm dotyczących procesu druku jest nie większe niż 1% ilości dostarczonego produktu. Klient akceptuje powyższe i przyjmuje, że w przypadku zgłoszenia reklamacji z powyższych przyczyn Drukarnia nie uwzględni zgłoszonej reklamacji.
 
7.12. Drukarnia ocenia zasadność Reklamacji na podstawie próbek zarchiwizowanych przez Dział Kontroli Jakości. W przypadku rozpatrywania niejednoznacznych reklamacji Drukarnia może zażądać od Klienta zwrotu całości lub części nakładu. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie - koszt przesłania zwrotu ponosi Drukarnia.
 
7.13. Reklamacje związane z jakością przesyłek kurierskich zostaną rozpatrzone na podstawie protokołu szkody sporządzonego wspólnie z kurierem przy odbiorze przesyłki. Brak protokołu szkody może stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia reklamacji przez Drukarnię.
 
7.14. Maksymalny poziom rekompensaty za reklamowane zlecenie nie może przekroczyć 100% jego wartości.
 
7.15. Drukarnia ponosi odpowiedzialność wyłącznie za własne działania i zaniechania. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań lub zaniechań osób trzecich, w szczególności za opóźnienia w przekazywaniu środków przez instytucje finansowe oraz przewoźników, przez których realizowana będzie dostawa produktów do Klienta.
 
        

8. Odpowiedzialność serwisu ePrinty.pl

8.1. Drukarnia internetowa ePrinty nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty wynikające z niedotrzymania przez użytkownika któregokolwiek z warunków niniejszego Regulaminu

8.2. Drukarnia internetowa ePrinty nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:

  - wady prawne wynikajace z treści i formy dostarczonych do druku prac i wzorców, w tym za naruszenie praw autorskich i innych praw   osób trzecich,

- jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego udostępniania osobom trzecim informacji o jego koncie i/lub haśle,

- skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Użytkownika niezależnie od przyczyny, która to spowodowała,

- szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu,

- szkody powstałe w wyniku niezawinionego przez eprinty braku ciągłości świadczenia Usług,

- szkody powstałe w wyniku podania nieprawdziwych lub niepełnych danych płatnika przy zamawianiu Usług,

- szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od eprinty,

- szkody w transporcie spowodowane przez firmę spedycyjną

8.3. Drukarnia internetowa ePrinty ma prawo do:

- zmian niniejszego regulaminu i cennika usług  o czym klienci serwisu zostaną uprzedzeni drogą korespondencji elektronicznej,

- okresowego wyłączania dostępności usług w ramach serwisu w celu konserwacji lub sporadycznych przerw w dostępie do usług bez podania przyczyn,

- wysyłania na podane przez Użytkownika adresy e-mail komunikatów związanych z funkcjonowaniem serwisu, dostępnych ofert handlowych, promocji itp.

9. Postanowienia końcowe

9.1. Postanowienia regulaminu wchodzą w życie z dniem jego publikacji na łamach strony internetowej www.eprinty.pl

9.2. Niniejszy regulamin jest integralną częścią każdej umowy zawieranej za pośrednictwem serwisu ePrinty; jest powszechnie dostępny na stronie www.eprinty.pl. Kupujący może go utrwalić w pamięci swojego komputera lub wydrukować.

9.3. Wszelkie zmiany, korekty lub uzupełnienia regulaminu wchodzą w życie z dniem ich wprowadzenia i umieszczenia na stronie internetowej sklepu.

9.4. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy Drukarnią Internetową ePrinty a Użytkownikiem, będą przedmiotem mediacji. Gdyby w terminie 30 dni od wyznaczenia mediatora lub w innym dodatkowym terminie uzgodnionym przez strony mediacja nie doprowadziła do zawarcia ugody, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem właściwym.